Program razvoja podeželja

Informacija o sofinanciranju

 

 

 

 

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014 – 2020

Miha Cigoj je z letom 2017 prevzel kmetijo in kandidiral na razpis za mladega prevzemnika kmetije (ukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva), poleg tega je v neposredni bližini kmetije kupil objekt, kjer namerava zgraditi in obnoviti predelovalnico in sušilnico mesnih izdelkov (ukrep 4.2). Za oba projekta je prejel odobrena sredstva.